Жергиликтүү Бишкек Бишкек Шаа кабар, Кыргыз Республикасы